Close

Panchayat Secretary, Panchayat Teacher Niyojan Unit (Chipura / Kandap-Taranpur / Kanauji-Kachhura / Sonagopalpur / Lanka-Kachhuraka / Bhelwada Dariyapur), Block Sampatchak (Patna) – Letter No:-13 Date – 18/09/2020

Panchayat Secretary, Panchayat Teacher Niyojan Unit (Chipura / Kandap-Taranpur / Kanauji-Kachhura / Sonagopalpur / Lanka-Kachhuraka / Bhelwada Dariyapur), Block Sampatchak (Patna) – Letter No:-13 Date – 18/09/2020
Title Description Start Date End Date File
Panchayat Secretary, Panchayat Teacher Niyojan Unit (Chipura / Kandap-Taranpur / Kanauji-Kachhura / Sonagopalpur / Lanka-Kachhuraka / Bhelwada Dariyapur), Block Sampatchak (Patna) – Letter No:-13 Date – 18/09/2020

Provisional merit list of Teachers Niyojan Gram Panchayat (Chipura / Kandap-Taranpur / Kanauji-Kachhura / Sonagopalpur / Lanka-Kachhuraka / Bhelwada Dariyapur), Block Sampatchak (Patna) for the year 2019-2020.

19/09/2020 10/10/2020 View (528 KB) BHELWARA DARIYAPUR EWS B.ED (1 MB) BHELWARA DARIYAPUR NIOS (658 KB) CHIPURA D.EL.ED (1 MB) Chipura EBC B.ED (2 MB) CHIPURA NIOS (615 KB) KANAUJI KACHHUARA BC B.ED (10 MB) KANAUJI KACHHUARA BC D.EL.ED (4 MB) KANAUJI KACHHUARA NIOS (1 MB) KANDAP TARANPUR AC FEMALE D.EL.ED (1 MB) KANDAP TARANPUR B.ED SC FEMALE (782 KB) KANDAP TARANPUR NIOS (2 MB) KANDAP TARANPUR UR B.ED FEMALE (9 MB) KANDAP TARANPUR UR D.EL.ED (4 MB) KANDAP TARANPUR UR F D.EL.ED (2 MB) LANKA KACHHUARA BC F B.ED (5 MB) LANKA KACHHUARA NIOS (760 KB) LANKA KACHHUARA UR F D.EL.ED (2 MB) LANKA KACHHUARA URF B.EED (4 MB) UR F D.EL.ED (3 MB) SONAGOPALPUR EBC FEMALE B.ED (4 MB) SONAGOPALPUR EBC FEMALE D.EL.ED (709 KB) SONAGOPALPUR NIOS (1 MB) SONAGOPALPUR UR D.EL.ED (3 MB) SONAGOPALPUR UR. B.ED (4 MB)