बंद करे

आपदा प्रबंधन शाखा,समाहरणालय पटना- अल्पकालीन निविदा आमंत्रण संख्या-02/2022-23 | ज्ञापांक-1223 दिनांक-18/04/2022

आपदा प्रबंधन शाखा,समाहरणालय पटना- अल्पकालीन निविदा आमंत्रण संख्या-02/2022-23 | ज्ञापांक-1223 दिनांक-18/04/2022
शीर्षक विवरण आरंभ तिथि अंतिम तिथि फ़ाइल
आपदा प्रबंधन शाखा,समाहरणालय पटना- अल्पकालीन निविदा आमंत्रण संख्या-02/2022-23 | ज्ञापांक-1223 दिनांक-18/04/2022

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण संख्या-02/2022-23 | ज्ञापांक-1223 दिनांक-18/04/2022

18/04/2022 07/05/2022 देखें (311 KB) Letter No-1223 Date-18-04-2022 Attachement (1 MB)