बंद करे

चुनाव अनुसूची – लोक सभा आम चुनाव 2019

Election Sechedule

28 – मुंगेर लोक सभा (पटना जिला क्षेत्र)

विधान सभा संख्या विधान सभा का नाम कुल बूथ निर्वाचन तिथि एवं समय
178 मोकामा 274 29th April, 2019 (Monday) 07:00 AM TO 6:00 PM
179 बाढ़ 289

 

30 – पटना साहिब लोक सभा 

विधान सभा संख्या विधान सभा का नाम कुल बूथ निर्वाचन तिथि एवं समय
180 बख्तियारपुर 275 19th May, 2019 (Sunday) 07:00 AM TO 6:00 PM
181 दीघा 408
182 बांकीपुर 346
183 कुम्हरार 375
184 पटना साहिब 325
185 फतुहा 281

 

31 – पाटलिपुत्र लोक सभा 

विधान सभा संख्या विधान सभा का नाम कुल बूथ निर्वाचन तिथि एवं समय
186 दानापुर 283 19th May, 2019 (Sunday) 07:00 AM TO 6:00 PM
187 मनेर 284
188 फुलवारी (अनु० जाति) 292
189 मसौढ़ी (अनु० जाति) 336 19th May, 2019 (Sunday) 07:00 AM TO 4:00 PM
190 पालीगंज 262
191 बिक्रम 303 19th May, 2019 (Sunday) 07:00 AM TO 6:00 PM